lauantai 31. joulukuuta 2016


Hei kaikki!

Suomi 100 vuotta - mitä se merkitsee meille

Moni asia myös epilepsian hoidossa on nyt aivan toisella tolalla kuin "aikojen alussa."  Viimeiset 50 vuotta ovat tuoneet:    
epilepsian hoito on edistynyt erinomaisesti, vaikka ei nyt sairautta olekaan  kokonaan nujerrettu, neurologiaosastot ovat tulleet keskussairaaloihin, lainsäädännöllinen syrjintä on kumottu,  stigma on vähentynyt, tärkeissä lääkkeissä on saavutettu 100 %:n korvattavuus , on perustettu koko maan kattava yhdistysverkosto sekä epilepsialiitto epilepsiaväen yhdyssiteeksi  ja tueksi, sosiaalilait huomioivat heikommassa asemassa olevat  - ja varmasti paljon muutakin.  Kaikki tämä itsenäisen Suomen aikana ja ansiosta. Ja tässä epilepsiaväen yhteisponnistuksilla on ollut oma merkityksensä. On tietysti  vielä  paljon korjattavaa: työllisyystilanne heikko,  koulutuksessa vaikeuksia, sosiaalipuolen ongelmat jne.

Mutta ollaan kuitenkin hyvässä jamassa moneen muuhun maahan verrattuna.  -  Voisivatko yhdistykset ajatella vuotena 2017 tapahtumissaan ja teemoissaan tuoda esiin näitä  hyviä saavutuksia ja tiedottaa päättäjille kuinka tämä on auttanut  epilepsiasairaita  - melkein tasavertaiseen elämään yhteiskunnassamme, ihmisinä muiden joukossa. Ja että tällaista  kehittämisen tietä kannattaa jatkaa.  Kaikki toivomme myös, että  yhdistykset saisivat niille kuuluvat  paikkansa  tulevassa sote-järjestelmässä  oman alansa tekijöinä ja asiantuntijoina. Yhteistyö on pitkällä tähtäyksellä kantavin voima, vaikka joskus tuntuukin siltä, että mikään ei edisty.

Hyvää Uutta  Vuotta kaikille

Keijo